Žiar

Jeden z málo známých geomorfologických celků Fatransko-tatranské oblasti. Sousedí na severu s Malou Fatrou, na východě s Turčianskou kotlinou, na jihovýchodě s Kremnickými vrchy, na jihu a západě pak s Hornonitrianskou kotlinou. Nejvyšším vrcholem jsou Chlieviska (1 024,4 m).

Geologicky lze pohoří rozdělit na severní a z části jihovýchodní část tvořenou druhohorními sedimenty (převážně vápence a dolomity, v menší míře křemence, pískovce a břidlice), zbylé části jsou pak tvořeny krystalickými horninami (převažují granity a granodiority). Tento celek je hustě zalesněn převážně smíšenými lesy, horská úbočí nad Turčianskou kotlinou jsou pak převážně lučinatá a dodnes hospodářsky využívaná. Pohoří je odvodňováno řekami Turiec a Nitrica. Turisticky není pohoří příliš vyhledáváno, síť značených tras není příliš rozsáhlá, značená trasa nevede ani na nejvyšší vrchol pohoří.

podcelek nejvyšší bod m.n.m. GPS
Horeňovo Horeňovo 892,2 N 48°47.17833 E 18°47.100
Sokol Chlieviska 1 024,4 N 48°57.47833 E 18°45.66333
Vyšehrad Vyšehrad 829,1 N 48°52.555 E 18°41.980

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde