Strážovské vrchy

Jsou dalším z mnoha geomorfologických celků Fatransko-tatranské oblasti. Tento rozsáhlý horský celek (cca 900 km2) sousedí na severu se Súľovskými vrchy a Žilinskou kotlinou, na severovýchodě s Malou Fatrou, na východě s Hornonitrianskou kotlinou, na jihu s Podunajskou pahorkatinou, na jihozápadě s Považským Inovcem a na západě až severu s Považským podolím. Nejvyšším vrcholem je Strážov (1 213,3 m).

Toto pohoří nemá jednolitý hřeben, ale skládá se z mnoha horských hřbetů rozdělených hlubokými údolími. Geologická stavba tohoto celku je velice pestrá, neboť se zde setkáme jak s oblastmi tvořenými vápenci a dolomity (Strážov, Vápeč), rulami a žulami (masiv Suchého či Malé Magury) i dalšími horninami jako jsou břidlice, slínovce a mnoho dalších hornin. Pohoří je odvodňováno přítoky Váhu a Nitrice, nalezneme zde větší množství minerálních pramenů, které daly vzniknout lázním (Bojnice, Trenčianské Teplice. Na výskyt vápenců a dolomitů je pak vázán i výskyt krasových jevů. Turisticky hojně navštěvována je jen oblast nejvyššího vrcholu a masiv Vápeče, zbylé části jsou jen málo navštěvovány, díky čemuž jsou zde jako doma všechny velké šelmy. V lůně těchto hor nalezneme i turisty hojně navštěvovanou obec Čičmany s pomalovanými domy.

podcelek čásť nejvyšší bod m.n.m. GPS
Malá Magura   Magura 1141,3 N 48°52.05833 E 18°31.76833
Nitrické vrchy Drieňov Drieňový vrch 615,8 N 48°41.17167 E 18°28.47833
  Kšnianska kotlina Bukovina 537,4 N 48°49.41333 E 18°20.95333
Rokoš Rokoš 1009,9 N 48°46.25833 E 18°26.06833
Rokošské predhorie kóta 625,4 N 48°44.14833 E 18°23.21833
  Suchý Suchý vrch 1027,8 N 48°50.445 E 18°25.17167
Vestenická brána kóta 327,9 N 48°43.79333 E 18°28.670
 Trenčianska vrchovina Butkovská brázda Svinorné 604,9 N 49°00.030 E 18°20.48833
  Butkovské bradlá Butkov 764,6 N 49°01.33167 E 18°19.89167
  Holázne Hoľazne 901,1 N 48°55.725 E 18°17.06333
Ostrý Ostrý vrch 767,5 N 48°50.875 E 18°07.48333
Porubská brázda Kamenec 678 N 48°55.545 E 19°19.130
Teplická vrchovina kóta 753,4 N 49°59.500 E 18°18.96833
 Zliechovská hornatina Basky Baske 954,9  N 48°52.80667 E 18°15.485
  Belianska kotlina kóta 614,7 N 48°53.20167 E 18°22.010
Belianska vrchovina Diel 827,7 N 48°57.64167 E 18°25.95333
Čičmianska kotlina kóta  789 N 48°56.64833 E 18°30.340
Javorinka Homoľka 1072,8 N 48°57.38333 E 18°36.070
Knaží štôl Javorník 689,5 N 48°50.57833 E 18°18.54333
Slatinská brázda kóta 546 N 48°52.25167 E 18°20.680
  Strážov Strážov 1213,3 N 48°57.295 E 18°27.78667
  Temešská vrchovina kóta 768,8 N 48°53.22833 E 18°26.48167 
Zliechovská kotlina kóta 744 N 48°57.54333 E 18°26.28333

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

„Bůh stvořil člověka, když ho přestaly bavit opice. Na další pokusy už pak neměl nervy.“ Mark Twain