Geomorfologické členění ČR a Slovenska

Současné geomorfologické členění ČR a Slovenska má své základy v 70. letech 20. století, kdy došlo k výraznému zpřesnění a doplnění do té doby existujícího členění. Od této doby dochází k dalšímu zpřesňování, ovšem již spíše na nižších hierarchických úrovních (okrsky, podokrsky,…) a to zejména na území České republiky

Taxonomické úrovně geomorfologického členění:

Ač jsou ČR a Slovenska již více jak 20 let samostatnými státy, taxonomické úrovně používané v obou státech jsou i v současnosti zhruba totožné. Nejvyšší úrovní je systém = sústava (Hercynská, Alpsko-himálajská), na ní navazují subsystém = podsústava ( – např. Karpaty). Další úrovní je provincie = provincia ( např. Česká Vysočina, Západní Karpaty), na kterou navazují subprovincie = subprovincia (např. Vnější Západní Karpaty). Nižšími jednotkami pak jsou oblasti (např. Jesenická oblast), celky (např. Hrubý Jeseník. většinou odpovídají pojmu pohoří), , okrsky = části (např. Pradědský hřbet) – v ČR se člení po úroveň okrsků naprostá většina podcelků, na Slovensku je jich mnohem méně – úplné členění až na úroveň částí nalezneme pouze u několika celků, u jiných jsou částmi nejčastěji kotliny nacházející se v jinak horských celcích). Po okrscích následují podokrsky.

Česká republika náleží převážně do Hercynského systému, přičemž většinu území tvoří subsystém Hercynská pohoří, pouze okrajově do ČR zasahuje subsystém Epihercynské nížiny. Na východ České republiky pak zasahuje Alpsko-himálájský systém, subsystém Karpaty a okrajově na JV Moravy i Panonská nížina.

Slovensko paatří zcela do Alpsko-himálajského systému, subsystému Karpaty a Panonská nížina zasahující sem z Rakouska a převážně Maďarska.

systém subsystém provincie subprovincie oblast
Hercynský systém Hercynská pohoří Česká vysočina Šumavská soustava Českoleská podsoustava
        Šumavská hornatina
      Česko-moravská soustava Středočeská pahorkatina
        Jihočeské pánve
        Českomoravská vrchovina
        Brněnská vrchovina
      Krušnohorská soustava Krušnohorská hornatina
        Podkrušnohorská podsoustava
Karlovarská vrchovina
      Krkonošsko-jesenická soustava Krkonošská podsoustava
        Orlická podsoustava
        Jesenická podsoustava
      Poberounská soustava Brdská podsoustava
        Plzeňská pahorkatina
      Česká tabule Severočeská tabule
        Středočeská tabule
        Východočeská tabule
  Epihercynské nížiny Středoevropská nížina Středopolské nížiny Slezská nížina
Alpsko-himálajský systém Karpaty Západní Karpaty Vněkarpatské sníženiny Západní Vněkarpatské sníženiny
        Severní Vněkarpatské sníženiny
      Vnější (Vonkajšie) Západní (-é) Karpaty Jihomoravské Karpaty
        Středomoravské Karpaty
        Moravsko-slovenské Karpaty
        Západobeskydské podhůří
        Západní (-é) Beskydy
        Stredné Beskydy
        Východné Beskydy
        Podhôlno-magurská oblasť
      Vnútorné Západné Karpaty Slovenské rudohorie
        Fatransko-tatranská oblasť
        Slovenské stredohorie
        Matransko-slánska oblasť
        Lučensko-košická zníženina
    Východné Karpaty Vnútorné Východné Karpaty Vihorlatsko-gutínska oblasť
      Vonkajšie Východné Karpaty Poloniny
        Nízke Beskydy
  Panonská pánev (pánva) Západopanonská pánev (pánva) Vídeňská (Viedenská)pánev (kotlina) Jihomoravská (Juhomoravská) pánev (pánva)
      Malá dunajská kotlina Podunajská nížiny
    Východopanónska pánva Veľká dunajská kotlina Východoslovenská nížina

 

 

1 komentář u „Geomorfologické členění ČR a Slovenska“

  1. Вред табака Все о таких темах: Какой выбрать заменитель сигарет? & Как приготовить жидкость для электронных сигарет своими руками & Эффективные таблетки от курения & Симптомы и лечение рака легких с метастазами & Из чего состоит жидкость для электронных сигарет? & Как выбрать средство бросить курить & Никотиновая зависимость: сколько нужно времени чтобы бросить курить? & Сколько можно прожить при заболевании рак легких & Факты о вреде курения и рекомендации по борьбе с данной привычкой & Сколько может длиться ломка при отказе от курения? & Каково влияние курения на сердечно сосудистую систему? & Почему бросить курить очень трудно? https://vredtabaka.my1.ru – {https://vredtabaka.my1.ru

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Web o geomorfologii ČR a Slovenska a k ní patřící challenge keši