Krušnohorská hornatina

Je jednou ze tří oblastí tvořících Krušnohorskou subprovincii a tvoří její nejvyšší část. Nalzeneme ji na pomezí severozápadních Čech, Saska, Bavorska a Durynska (tedy na území ČR a SRN). Na severu a západě tvoří její hranici v rámci ČR státní hranice s Německem, na východě sousedí s Krkonošskou oblastí, na jihu s Podkrušnohorskou oblastí a na jihozápadě s Českoleskou oblastí.

Nejvyšším vrcholem je Klínovec (1 243,7 m). Česká část je ponejvíce odvodňována Labem a jejími přítoky (Kamenice, Bílina, Ohře), pouze nejzápadnější část (Smrčiny) je zčásti odvodňována Dunajem (Naab) a Rýnem (Weisser Main) – jedná se tedy o důležité evropské rozvodí.

celek podcelek nejvyšší bod m.n.m.
Smrčiny Ašská vrchovina Háj 757,6
Hazlovská vrchovina Záhoř 744,0
Chebská pahorkatina Výhledy 655,8
Krušné hory Klínovecká hornatina Klínovec 1243,7
Loučenská hornatina Jelení hora 993,5
Děčínská vrchovina Děčínské stěny Děčínský Sněžník 723,1
Jetřichovické stěny Sokolí vrch 490,8

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Web o geomorfologii ČR a Slovenska a k ní patřící challenge keši