Smrčiny

Geomorfologický celek tvořící nejzápadnější část Krušnohorské hornatiny i celé ČR. V ČR se nachází pouze menší část této členité pahorkatiny, větší část nalezneme v SRN na rozhraní Saska a Bavorska pod názvem Fichtelgebirge. Na území ČR tvoří tento celek hned 3 nespojité oblasti – plošně nejjrozsáhlejší zabírající Ašský výběžek s pokrčováním dále na východ podél česko-německé hranice zhruba po město Luby, zbylé 2 části pak nalezneme západně až jihozápadně od Chebu. Na území ČR sousedí na východě s Krušnými horami, na východě až jihovýchodě s Chebskou pánví a na jihu s Českým lesem. Celková plocha činí 1 020 km2, z toho v ČR 289 km2. Nejvyšším vrcholem je Schneeberg (1 051 m), v rámci ČR je to pak Háj (758 m). Střední výška české části činí 572,1 m.

Tento celek je velice významý z hydrologického hlediska, neboť vody odtud tečou hned do tří velmi významných – prostřednictvím Ohře a Sály do Labe a Severního moře, prostřednictvím řeky Naab do Dunaje a Černého moře a prostřednictvím řeky Weisser Main  (česky Bílý Mohan) přes Rýn do Severního moře, přičemž přímo v tomto celku (v jeho německé části) pramení Ohře, Sála (Saale) (po Vltavě druhý nejvýznamnější přítok Labe) a Main (Mohan) prostřednictvím jedné ze svých zdrojnic Weisser Main.

podcelek okrsek podokrsek nejvyšší bod m.n.m. GPS
Ašská vrchovina Hranická pahorkatina Planina 637,6 N 50°19.070 E 12°10.015
Studánecká vrchovina Štítarský vrch 716,0 N 50°14.21667 E 12°07.82167
Hájská vrchovina Pasecká pahorkatina Stráž 718,4 N 50°13.675 E 12°16.355
Mikulovská vrchovina Háj 757,6 N 50°14.01833 E 12°12.10333
Lubská vrchovina 675 N 50°17.25333 E 12°22.75833
Hazlovská vrchovina Blatenská vrchovina Polenská vrchovina Goethův vrch 670,3  N 50°10.69333 E 12°15.41833
Mokřinská vrchovina  Záhoř 744,1 N 50°12.34333 E 12°16.18167
Lužská pahorkatina Lužský vrch 605,6  N 50°11.29167 E 12°21.09333
Vojtanovská pahorkatina  kóta 643 N 50°10.73333 E 12°17.21667
Chebská pahorkatina Výhledská vrchovina Pelhřimovská vrchovina Výhledy 655,8 N 50°03.650  E 12°16.565
Hrozňatovská pahorkatina  Na kopci 622,4 N 49°59.740  E 12°26.59833

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Web o geomorfologii ČR a Slovenska a k ní patřící challenge keši

„Kdyby se mužům dostávalo manželek, jakých si zasluhují, měli by zatraceně těžký život.“ Oscar Wilde